Kollégiumi Bizottság bemutatkozás

Az egyetem kollégiumainak hallgatókkal kapcsolatos ügyeit a Kollégiumi Bizottság intézi,

tagjai a folyosónként választott kollégisták (szintfelelősök / folyosófelelősök) a Hegedűs

Gyula Kollégiumban (belső koli / központi koli) és a Mészáros Lőrinc Úti

Kollégiumban (külső

Döntéshozó testülete a Kollégiumi Bizottság (Kolbiz), mely a két kollégium szintfelelősei

által választott épületfelelősökből valamint az általuk választott elnökből tevődik össze.

Feladatuk az egész év folyamán segíteni a kollégium működését, munkájukkal részt

vesznek a feladatok ellátásában a kollégium dolgozóival együttműködve.

A Kolbiz legfontosabb teendője a kollégisták érdekképviselete, amely többek között a

kollégiumi élet megszervezését és az esetlegesen felmerülő problémák megoldását

jelenti. Célunk a kollégisták igényeinek közvetítése, a tanuláshoz szükséges feltételek

megteremtése, a jelenlegi szolgáltatások bővítése, tájékoztatás és a szabadidő hasznos

eltöltésére vonatkozó kezdeményezések támogatása. A Kollégiumi Bizottság az

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) részönkormányzataként működik. A

kollégiumi életben a kollégium vezetőjével kiegészülve a legmagasabb döntéshozó

szerv. Minden kérdésről, amely nincs valamely magasabb döntéshozó fórum jogkörébe

utalva, a Kollégiumi Bizottság dönt.

A Kollégiumi Önkormányzatba a két kollégiumból folyosónként kerül tag megválasztásra,

állandó bizottsága a Házirendet Felügyelő Bizottság (Fegyelmi Bizottság) is, mely

felépítését tekintve Felügyelő Bizottság elnökéből, Felügyelő Bizottság két tagjból

tevődik össze. A Kollégiumi Önkormányzat létszáma így 21 fő, ebből a Kolbiz 5 fő (4

épületfelelős + elnök), a Fegyelmi bizottság 3 fő (elnök +  két tag, akik szintfelelősök).

A Kollégiumi Bizottság vezetője az elnök, feladata a Kolbiz munkájának koordinálása,

vezeti a Kolbiz gyűléseit és képviseli a kollégiumot más szervezetekben.

A Kolbiz gyűlésein az elnök, az épületfelelősök, a kollégium vezetője szavazati

joggal míg a szintfelelősök és a Kollégiumi Bizottság részönkormányzatainak

vezetői tanácskozási joggal vesznek részt.

A Kollégiumi Bizottság részönkormányzata a NetClub a Kollégiumi Stúdió és a

Kollégiumi Konditeremek .

A Kolbiz legfontosabb operatív feladatai:

 beköltöztetés lebonyolítása

 méltányossági kérelmek elbírálása

 várólista kezelése, férőhelyekkel való gazdálkodás

 fegyelmi ügyekben másodfokú döntéshozás

 kiköltöztetés lebonyolítása

 kollégiumi jelentkezés lebonyolítása

A Kollégiumi Bizottság felépítéséről és munkájáról további információkat tudhatsz meg

az Egyetemi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatából (SZMSZ).

 

Kollégium hivatalos honlapja: kollegium.sze.hu

Elérhetőségek

ELTE Bartók Béla Énekkarának koncertje 2018. május 25. 19:00 - 20:00
Szenátusi ülés 2018. május 28. 14:00 - 16:00
Nyugdíjas Egyetem Diplomaátadó 2018. június 7. 10:00 - 12:00
Nyári záróvizsga időszak vége a jogász szakon 2018. június 15. 00:00 - 01:00